Welke persoonsgegevens verzamelen we en hoelang houden we deze bij ?

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, verzamelen we uw persoonsgegevens. We verzamelen ook betalingsgegevens en communicatieverkeer.
Al deze gegevens worden geregistreerd en voor een bepaalde tijd bewaard.

Informatie verkregen van de klant

Wanneer u klant wordt bij Telsmart hebben we diverse persoonsgegevens nodig om gebruik te kunnen maken van onze oplossingen zoals naam, voornaam, adres, emailadres, telefoonnummer, gsm nummer, geboortedatum, taal.

Deze gegevens kunnen bekomen worden op diverse manieren: via een bestelformulier schriftelijk, telefonisch via de klantendienst, via e-mail met 1 van onze medewerkers.

Elk klantencontact schept mogelijkheden om persoonsgegevens te verzamelen. Bij een nieuwe bestelling, inschrijving op nieuwsbrieven, inschrijving op statuspagina.

De klant heeft steeds de mogelijkheid om bepaalde gegevens niet te verstrekken. Dat kan eventuele gevolgen hebben op het gebruik van bepaalde producten of diensten.

Informatie verkregen door uw gebruik van onze oplossingen.

We verzamelen ook persoonsgegevens via het gebruik dat u doet met onze oplossingen. Zo worden bij het gebruik van ons telecommunicatie platform gegevens opgeslagen als online phonebook met uw contacten, persoonlijke inloggegevens, e-mail,.
Het communicatieverkeer omvat telefoonoproepen inkomend en uitgaand, de datum, tijdstip, duurtijd en de locatie of bestemming van een communicatie of van een internetverbinding .
Gesprekken met onze klantendienst kunnen ook opgenomen worden voor trainingsdoeleinden.
We verzamelen ook gegevens over de performantie en snelheid van uw netwerk en van uw Wifi verbindingen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard ?

Deze worden bewaard maximum 10 jaar nadat een bedrijf/persoon geen klant meer is bij Telsmart
Gegevens over uw communicatieverkeer worden niet langer dan 24 maanden bewaard.

Waar worden persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken worden bewaard in de bestanden van The Smart Group BVBA (Torhoutsesteenweg 236 – 8210 Zedelgem)

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Dit kan voor technische, administratieve, commerciële of juridische aard zijn .

Voor de volgende redenen worden persoonsgegevens gebruikt =>

 • Levering van de bestelde diensten / producten
 • Verbinding met elektronische communicatienetwerken van andere operatoren
 • Facturatie
 • Klantenadministratie
 • Geschillenbeheer
 • Opsporen van fraude ten nadele van Telsmart, haar samenwerkers of van derden.
 • Verbetering van de kwaliteit van onze diensten en oplossingen
 • Interne rapporteringen teneinde de service naar onze klanten steeds te verbeteren.
 • Ontwikkeling van nieuwe oplossingen
 • Marktonderzoek
 • Uitvoeren van wettelijke verplichtingen ten aanzien van gerechtelijke en fiscale autoriteiten.

Waarom delen we persoonsgegevens met derden en wie zijn die derden?

Het kan gebeuren dat wij uw persoonsgegevens vrijgeven met de ombudsdienst wanneer u daar een klacht indient.
Telsmart heeft ook de wettelijke verplichting om in bepaalde gevallen gegevens door te geven aan overheidsdiensten.
Bovendien is het voor Telsmart wettelijk verboden u op de hoogte te brengen van dergelijke opvragingen door de (gerechtelijke) overheden

Wie zijn die derden?

Onderaannemers , partners van Telsmart.

De mogelijkheid bestaat dat we gegevens vrijgeven aan derden die samenwerken met ons aan groei en ontwikkeling van Telsmart. Bijv. partners die Telsmartdiensten in onze naam en voor onze rekening verkopen Of gespecialiseerde bedrijven die onze IT diensten leveren en onderhouden .

Telecommunicatiegeheim

De inhoud van de communicatie die over onze netwerken loopt blijft strikt geheim. Telsmart en haar medewerkers hebben dus geen recht om hier kennis van te nemen.

De inhoud van gesprekken die over het netwerk lopen alsook de inhoud van uw surfgedrag worden beschermd door de wetten betreffende het telecommunicatiegeheim. Dit wil zeggen dat Telsmart en zijn medewerkers geen kennis mogen nemen van de inhoud van de gesprekken. Telsmart heeft de nodige instructies en opleidingen hiervoor gegeven aan haar medewerkers om het telecommunicatiegeheim te respecteren . Gesprekken met onze klantendienst kunnen wel beluisterd worden voor training doeleinden en kwaliteitsverbetering.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

De databanken waarin uw persoonsgegevens worden bewaard, zijn optimaal beveiligd .

Telsmart heeft maatregelen genomen om de databanken waarin uw gegevens zijn opgenomen te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, verlies of diefstal van uw gegevens.
Onze beveiligingsmaatregelen worden meermaals per jaar geëvalueerd en aangepast waar nodig om steeds actueel te zijn met huidige technologieën op de markt en dus de meest optimale bescherming te hebben .

Informatie over specifieke diensten en producten en de verwerking van persoonsgegevens hiervan.

Informatie die we verkrijgen via onze website

Onze website is vrij en toegankelijk. U kan gevraagd worden op bepaalde plaatsen op onze website uw persoonsgegevens achter te laten om afspraak te maken of om toegang te krijgen tot MyTelsmart ( persoonlijk dashbord)
Bezoekt u onze website dan registreren we gegevens over de verbinding die u maakt met onze website en over de software en apparatuur die u daarvoor gebruikt. Deze info bevat IP adres , tijdstip, browser, e die u gebruikt en pagina’s die u bezoekt.

Deze gegevens worden anoniem gebruikt om statistieken te maken ter verbetering van onze website en dienstverlening in het algemeen.
Als u op onze website ingelogd bent via uw MyTelsmart account, kunnen we u herkennen als Telsmart klant.
We kunnen sommige inhoud van onze website dan personaliseren op basis van andere gegevens die we over u als Telsmart klant verzameld hebben.
Het is mogelijk dat we producten of diensten tonen die u nog niet gebruikt, waarvan wij denken dat ze een meerwaarde voor u kunnen zijn.

Hyperlinks

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites die niet door Telsmart worden beheerd. Dergelijke links zijn informatief. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites.

Analyses van het gebruik van de Telsmart website

Het is mogelijk dat we op onze website diensten van derden gebruiken om het surfgedrag van gebruikers te volgen, analyseren en rapporteren.
Deze partij kan daarvoor anonieme gegevens verzamelen ivm het gebruik dat u maakt van onze website.

Dergelijk ervaringen leren ons hoe we de gebruikerservaringen kunnen verbeteren.

Verzameling van persoonsgegevens via de Telsmart website.

Wanneer u online een formulier invult voor afspraak of voor bestelling van een product, worden de persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform ons privacy beleid.

Wat zijn Cookies en hoe worden deze gebruikt ?

Met cookies kunnen we u herkennen als bezoeker op onze website. Op deze manier kunnen we u als klant informatie brengen die persoonlijk voor u interessant kan zijn.
Voor meer info kan u onderaan de website onze rubriek ‘ cookiebeleid’ raadplegen.

Informatie over privacy voor professionele klanten en hun eindgebruikers.

Telsmart draagt aan de professionele klanten de verplichting over om de volgende informatie over te dragen aan hun eindgebruikers:

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van de eindgebruikers door Telsmart als verwerkingsverantwoordelijke.
De wijze waarop gebruikers hun rechten mbt hun persoonsgegevens kunnen uitoefenen.
De bewaringstermijn van persoonsgegevens door Telsmart =>
Deze worden bewaard maximum 10 jaar nadat een bedrijf/persoon geen klant meer is bij Telsmart
Gegevens over het communicatieverkeer worden niet langer dan 24 maanden bewaard.

Telsmart als verwerker.

Telsmart treedt op als verwerker telkens een professionele klant op zijn beurt de persoonsgegevens van zijn klanten verwerkt en bewaard via diensten en oplossingen die worden geleverd door Telsmart.

Dit gebeurt met persoonsgegevens die :

De klant bewaard in datacenters of in de cloud van Telsmart( data safetypack, securityservice pack, Digipack, Smartpack)
De klant invoert in een tool van Telsmart die ter beschikking wordt gesteld.
Die de klant toevertrouwd aan een medewerker van Telsmart als voorbereiding voor de configuratie en activatie van een dienst.

Andere verwerkers of Sub-verwerkers

Telsmart treedt steeds op als verwerker van de persoonsgegevens van haar klanten of diens eindgebruikers. Echter kan zij zich laten bijstaan door sub-verwerkers.
Telsmart blijft steeds verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van de eindgebruikers van de klant.

Rechten van eindgebruikers van professionele klanten mbt hun persoonsgegevens

De eindgebruikers van professionele klanten hebben ten alle tijden het recht van inzage en wijziging van hun persoonsgegevens.

Indien de eindgebruiker geen factuur van Telsmart ontvangt, dient hij zich te richten tot de professionele klant van dewelke hij facturen krijgt en waarvan hij bijgevolg afhangt voor de uitoefening van deze rechten.

Extra vragen over het privacy beleid?

Heeft u nog meer vragen over ons privacy beleid, stuur ons dan een mail op info@telsmart.eu met jouw specifieke vraag.